Hệ thống Điện & Năng lượng
Hệ thống Điện & Năng lượng

Chúng tôi là đơn vị sản xuất và cung cấp giải pháp hệ thống điện trung - hạ thế đến 35kV cho lưới điện quốc gia và lưới điện đầu vào cho tòa nhà, nhà máy.

Đăng ký bản tin

Vui lòng để lại email để cập nhật những tin tức mới nhất