Chính sách bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân và quyền riêng tư của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách của chúng tôi, hoặc các hoạt động của chúng tôi liên quan đến thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo mật của chúng tôi vì nó sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt về việc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với chúng tôi.

Khi nào chúng ta thu thập thông tin?

Với tư cách là khách truy cập, bạn có thể duyệt trang web của chúng tôi để tìm hiểu thêm về chúng tôi. Bạn không bắt buộc phải cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào với tư cách là khách truy cập.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký với chúng tôi ("Người dùng"), khi bạn bày tỏ mong muốn có được thông tin về chúng tôi hoặc các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, hoặc khi bạn muốn liên hệ với chúng tôi.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

- Tên

- Email

- Số điện thoại

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào?

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó theo những cách sau:

- Để cho phép chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn trong việc đáp ứng các yêu cầu dịch vụ khách hàng của bạn.

- Để cải thiện trang web của chúng tôi để phục vụ bạn tốt hơn.

- Để quản lý một cuộc thi, quảng cáo, khảo sát hoặc các tính năng khác của trang web.

- Gửi email định kỳ về đơn đặt hàng của bạn hoặc các sản phẩm và dịch vụ khác.

Công cụ theo dõi của bên thứ ba

Chúng tôi cũng sử dụng các công cụ theo dõi của bên thứ ba để cải thiện hiệu suất và các tính năng của trang web của chúng tôi. Các công cụ theo dõi của bên thứ ba này được thiết kế để chỉ thu thập thông tin phi cá nhân về việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Tuy nhiên, bạn hiểu rằng các công cụ đó được tạo và quản lý bởi các bên ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thông tin thực sự được các bên thứ ba thu thập hoặc cách các bên thứ ba đó sử dụng và bảo vệ thông tin đó