M&E System for Building & Factory

M&E system is an important substructure in contruction.

OUR CAPABILITY 'S 

- Cable tray 

- Fire exit door

OPTIONAL

We can make the M&E system of buildings and factories by turnkey method for you.

Tài liệu
Tải xuống

Thông tin liên hệ 

 
 
 
 
 
Đăng ký bản tin

Vui lòng để lại email để cập nhật những tin tức mới nhất