Các loại máy hiện có tại nhà máy Naraco

Những máy móc này rất quan trọng để sản xuất sản phẩm.

Một trong những thế mạnh cạnh tranh của chúng tôi là sở hữu máy móc tiêu chuẩn Châu Âu.

Chúng tôi luôn chú trọng đầu tư các loại máy móc, thiết bị phù hợp để mang lại hiệu quả tốt nhất.

Bên dưới là máy móc, là yếu tố quan trọng trong quá trình sản xuất.

 

Máy cắt laser Bystronic

Máy cắt laser Amada

Máy cơ khí

Máy khoan