Chất lượng tốt
  • Bởi dan
  • 1860

Chúng tôi áp dụng nghiêm túc hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.

Naraco áp dụng đồng bộ hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 giúp huy động được sự đóng góp, sáng tạo của mọi thành viên trong Công ty. Tất cả các bộ phận từ khâu vật tư, sản xuất, lắp ráp, thử nghiệm, đóng gói, giao hàng, hậu mãi đều hoạt động theo những quy trình nghiêm ngặt và riêng biệt. Nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất phải được kiểm tra, thử nghiệm theo đúng thông số kỹ thuật của Nhà cung cấp. Sản phẩm phải đảm bảo tiêu chuẩn quy định mới được chuyển sang khâu tiếp theo trong quá trình sản xuất. Trong khâu thành phẩm, đối với những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn thử nghiệm sẽ kiên quyết bị giữ lại, tái kiểm tra và tìm ra nguyên nhân kỹ thuật. Tất cả các kết quả đều có thể đo đếm được để dễ dàng kiểm soát, phân loại, đánh giá để tìm nguyên nhân và giải pháp triệt để. Với tâm niệm “Chất lượng sản phẩm là sự sống còn của doanh nghiệp”, Naraco cam kết tiếp tục áp dụng chặt chẽ, nghiêm túc hệ thống quản lý ISO 9001 để mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm chất lượng cao.

Nhà xưởng được xây dựng theo mô hình 5S: Sàng lọc – Sắp xếp – Sạch sẽ – Săn sóc – Sẵn sàng. Naraco hướng tới áp dụng nghiêm túc các tiêu chí này trong mọi nơi, mọi góc làm việc tại Công ty.