Nhân sự giàu kinh nghiệm
  • Bởi dan
  • 2501

Chúng tôi có đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm và có trình độ chuyên môn cao.

Nhân sự của Naraco đều là các cán bộ kỹ thuật, cử nhân có trình độ chuyên môn cao, tốt nghiệp tại các trường đại học chuyên ngành hàng đầu tại Việt Nam và quốc tế. Naraco luôn chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ, nhân viên trong đơn vị bằng những khóa học bồi dưỡng, trao đổi kỹ thuật với nhiều hình thức để nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, cập nhật và áp dụng cải tiến công nghệ vào sản phẩm của mình.